I made this widget at MyFlashFetish.com.

Thursday, April 14, 2011

TEoRi "big Bang" di dalam AL-QURAN..

"aPakH oRang -OraNg kaFir tiDak meLihat baHawa sesungGuhnYa lanGiT dan bumi pada asalNya bErcanTum seBagaI sAtU,keMudiAn kamI pisaHkan antaRa keduanYA," (aL-AnaBiYa  :30)

huRaian

oelh keranaAL-QURAN merupakan mukjizat yang membuktikan kebenaran islam, makaALLAH swt mengajak manusia berfikir tentang kebenaran fakta yang disampaikan melalui Rasullulah saw.

sesiapa yang mengkaji kebenaran pernyataann AL-QURAN ,pasti akan men
 emui Islam sebagai pegangan hidupnya.

sebagai contoh ialah teori "big bang"

syaikh tantawi jauhari melalui kitab Al -Jawahir yang ditulis sekitar tahun 1920-1930 menyebut

"apa yang dijelaskan oleh Al-QURAN langit yang banyak dan bumi ini termasuk matahari, bintang-bintang dan segala alam yang ada di dalamnya, semuanya bercantum padu sebelum ini, kemudian AllAh swt memisahkanya,ayat ini adalah mukjizat yang membuktikan kebenaran aL-QURAN kerana ilmu berkenaan perkara ini hanya diketahuai pada hari ini"

menurut teori "big BAng" alam ini pada asalnya bercantum padu kemudian berlakunya satu letupan yang kuat ( cosmix explotion) 10 hingga 20 bilion tahun yang lampau, yg di namakan "big bang"

sejak itu berlakulah pengembangan dan penyejukan ( expending and cooling) sehingga akhirnya lahirlah bintang-bintang, galaksi dan seumpamanya

teori ini pada asalnya diasaskan dari formular general Theory Of relativiti yang diutarakan oleh albert einstein pada tahun 1915.

kemudian pada tahun 1922, seorang pakar fizik rusia, alexandar friedmann mengembang dan mengukuhkan teori ini

pada tahun, 1929, edwin hubble menemui bukti-bukit kukuh yang menyokong teori 'big bang'. dengan menggunakan alat yang canggih , beliau mendapati alam ini  sedang menggembang

penemuan ini mengukuhkan lagi pendapat yang mengatakan alam ini bercantum pada asalnya diikiuti satu letupan besar kerana letupan itulah yang menyebabkan pengembangan ini

wallahu'alam


No comments:

Post a Comment